ปัญหาตัวแทนประกันฉ้อฉลสามารถพบเจอกันได้บ่อยๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ ดังนั้นวันนี้เราจึงขอนำหลักพิจารณา 5 ประการ ที่ให้เพื่อนๆเอาไปปฏิบัติก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพลูกน้อยนะคะ

1. เลือกซื้อประกันผ่านตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php

2. ศึกษาหน้าที่ ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ รวมถึงข้อยกเว้นของแบบประกันสุขภาพลูกน้อยแต่ละแบบให้ถี่ถ้วน และต้องเข้าใจอย่างแท้จริงก่อนตัดสินใจซื้อประกัน ซึ่งหากไม่เข้าใจตรงจุดไหนประเด็นใด โปรดอย่าลังเลที่จะถามตัวแทนประกันให้แน่ใจก่อน

3. ระบุข้อมูลที่เป็นจริงด้วยตัวเอง และไม่ปกปิดข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อประโยชน์แอบแฝงใดๆ

4. เมื่อจ่ายเงินผ่านตัวแทนประกัน ให้ทำการขอใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง หรือจะให้ปลอดภัยที่สุด คือ โอนเบี้ยประกันเข้าบริษัทประกันโดยตรง และเก็บหลักฐานการโอนเงินให้ดี

5. เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทแล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ฯโดยเร็ว และหากพบว่ามีความไม่ถูกต้อง ให้รีบทำการแจ้งบริษัททันที โดยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ฯได้ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ฯฉบับนั้นๆ

เมื่อปฏิบัติตามหลักดังกล่าวทั้ง 5 ประการครบถ้วนแล้ว โอกาสที่ท่านจะเสียประโยชน์จากการทำประกันให้ลูกแทบจะไม่มีอีกต่อไป

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter